O nás

O nás

Naše společnost již více než 20 let dodává zemědělcům v České republice kvalitní technologie pro sušení, čištění a skladování zrnin a mnoha dalších komodit. Dobře víme, jak je posklizňová úprava pro farmáře důležitá. Díky ní mohou zvýšit hodnotu vypěstovaných produktů a následně je prodat s vyšším ziskem. Proto se specializujeme na prodej takových technologií, které jsou šetrné k zrnu, ale zároveň velmi spolehlivé a výkonné.

 

Naše firma Vám nejen dokáže postavit novou posklizňovou linku „na klíč“, ale poradí si také s rekonstrukcí stávající linky. Připraví návrh řešení, projekčně jej zpracuje, zajistí dodávky technologie na místo, strojní montáže celé technologie, elektromontáže, ASŘ a zajistí uvedení linky do provozu. Vždy provádíme také zaškolení obsluhy a spouštíme zkušební provoz. Samozřejmostí je zajišťování záručního a pozáručního servisu. 

Společnost neustále udržuje také kontakt s výzkumem a vývojem. V současné době pracujeme na projektech s Mendelovou univerzitou v Brně a Výzkumným ústavem zemědělského inženýrství v Praze-Ruzyni. Podporujeme energetické zdroje šetrné k životnímu prostředí a jsme členem České asociace biomasy (CZ BIOM). Kromě toho jsme certifikováni pro instalaci kotlů na biomasu od firmy Verner.